FI

vårt ANsvAR

Ansvarsfullt agerande

Pipe-Modul Oy arbetar ansvarsfullt. Företagets produkter förlänger byggnaders livscykel, sparar kostnader och minskar materialanvändningen och sparar miljön. Stambyten med Pipemodul möjliggör alltid kvarboende.

ARBETSVILLKOR

Arbetsförhållandena och atmosfären främjar personalens fysiska och psykiska välbefinnande.

Material

Vid materialval beaktas spårbarhet, säkerhet, ekonomisk och effektiv användning, återvinningsbarhet och miljövänlighet.

EKONOMI

När vi utvecklar de byggnadstekniska lösningarna som erbjuds av Pipemodul är det centrala värdet att främja ett säkert och bekvämt boende samtidigt som kostnaderna skall hållas nere.

Socialt ansvar är en nyckelfråga i Pipemoduls verksamhet. Vi har definierat vad socialt ansvar innebär i företagets vardag. Vi kommunicerar socialt ansvar internt i utbildningar, informationstillfällen och orientering av nyanställda. Hållbarhet i kundrelationer bygger på att utveckla de bästa lösningarna i samarbete med projektörer, installatörer, fastighetsägare och boende.

ANSVAR FÖR MÄNNISKOR

Vi värnar om medarbetarnas välbefinnande i alla led av produktionen. Våra produkter är säkra att tillverka och installera. Våra produkter uppfyller höga kvalitetskrav vad gäller hållbarhet och säkerhet. Våra produkter förbättrar boendekomforten och möjliggör ett oavbrutet boende i lägenheter även vid stambyten.

ansvar för miljön

Pipemoduls produkter sparar material och minskar uppkomsten av avfall vid renoveringar. Vid tillverkning av produkter strävar vi efter materialeffektivitet, att minska skadorna på miljön och att förhindra uppkomsten av avfall. Det uppkomna avfallet återvinns så långt det är möjligt. Eftersom våra produkter förlänger livscykeln för fastigheter och minskar behovet av storskaliga renoveringar, hjälper de till att minska miljöbelastningen från ROT projekt, såsom avfall och skadliga utsläpp orsakade av materialanskaffning och transporter.

ANSVAR FÖR EKONOMI

Våra produkters överkomliga priser för kunden bygger på produktutveckling, vars mål är att underlätta byggande och renoveringar och öka tryggheten i boendet. Våra produkter främjar ett ekonomiskt boende och fastighetsdrift med ett livscykel perspektiv. Vi utvecklar våra produkter och driftsätt kontinuerligt med kunder, installatörer, anställda och olika intressenter.