moduler för allt inom fastighetsteknik

Pipemodul tillverkar prefabricerade kanalisationer för rör- och kabelinstallationer. Våra inklädnader garanterar att ekonomin och byggkraven håller.

SMARTARE STAMBYTEN

Stora fördelar för proffs och boende

Ett stambyte utfört med Pipemoduls patenterade moduler har stora fördelar för alla parter; fastighetsägare, projektledare, boende och miljö. Kostnaderna minskar betydligt för fastighetsägare genom minskad arbetsmängd och kortare projekttid. De fabrikstillverkade modulerna levereras installationsfärdiga vilket minskar på mängden hantverkare och förenklar projektledarens arbete. Miljöfördelarna är stora då inget rivs, byggavfall behövs inte transporteras eller deponeras.

En nytänkande lösning

Vid ett Pipemodul-stambyte söker man nya alternativa rutter för ytinstallation av nya rör. Det kan vara i trapphus eller inne i lägenheterna beroende på fastighetens förutsättningar. Nya rör och ledningar installeras i öppningsbara moduler och de gamla pluggas. De gamla tappvattenledningarna fungerar normalt under stambytet, vattenavbrotten blir mycket korta och ingen evakuering behövs. Stambytet blir betydligt mer ekonomiskt och smärtfritt. Används på alla platser istället för platsbyggda inklädnader.

Förstklassig produkt

Pipemoduls produkter uppnår alla krav som ställs i Boverkets byggregler BBR och Säker Vatten-branschregler. Modulerna lämpar sig till all fastighetsteknik och med dem installerar man tappvatten- och värmerör, el- och datakablar samt avlopps- och värmeåtervinningsrör. Modulerna är öppningsbara – möjliga läckande rör identifieras via skvallerrör och kan lätt bytas ut eller fiber installeras i framtiden. Modulerna har även brandklass samt CE-märkning. Vi levererar allt som behövs för att utföra en ekonomisk men även stilren kanalisation.

EN INNOVATIV LÖSNING

Pipemodul®-metoden har använts i närmare 4000 stambyten. Passar alla fastigheter:

Flervåningshus

Vid stambyten utförda i flervåningshus placeras modulerna oftast i trappuppgången. Modulerna är EI30-brandklassade och försedda med läckageindikator. De försäkrar ett smidigt stambyte samt tryggt fortsatt boende.

Villor

Med Pipemodul®-kassetter får man rör och kablar enkelt och snyggt gömt. De öppningsbara modulerna möjliggör service samt tillägg av kablar vid ett senare tillfälle.

Radhus

Pipemoduls lösning används ofta i radhus och förenklar fortsatt underhåll av rör. I ytinstallerade moduler förblir inte de minsta läckorna oupptäckta.

En lösning för alla

LÄMPAR SIG TILL ALLA OBJEKT

Några av våra kunder

Aktuellt

Jätten Blåkulla

BRF Hagalunden i Solna utför tappvattenbyte och fiberinstallation för 440lgh. Lägenheterna är uppdelade på 2st huskroppsjättar med 220lgh styck. Pipemodul levererar all kanalisation till projektet.

Mer info »

Lämna dina kontaktuppgifter så berättar vi mer