FI

REFERENSER

Våra moduler har använts i närmare 4500 projekt sedan 1990-talet. De används i hyres- och bostadsrätter, industrifastigheter, skolor och hotell för både ROT-projekt och nyproduktion.

Vi samarbetar både med allmännyttan och privata fastighetsägare. Projekten vi levererar varierar från ca 10 lägenheter upp till 1000-tals lägenheter. Årligen utförs ca 200 projekt med Pipemodul-metoden.

FASTIGHETS AB BALDER

Balder har ett stort renoveringsbehov för stammarna i sitt fastighetsbestånd. Pipemodul levererar kombimoduler med tappvatten och elkabelreserv till projektet Långströmsgatan med 26st fastigheter med 24 bostäder var. Till projektet Stjärnhusen levereras tappvattenmoduler till fastigheter med 8 våningar och 5 bostäder per våningsplan. Installation av modulerna för en tappvattenlinje till alla 8 våningar går på en arbetsdag.

UPPSALAHEM

I Lyckebo utanför Uppsala utfördes byte av tappvattenrör samt värmerör i 82 lgh i 13 huskroppar bestående av flerbostadshus samt radhus. Pipemodul levererade färdigt isolerade MDF-moduler med 2- och 4-rör. Totalentreprenör var GK Rör.

VÅTRUMSTEKNIK I SKANDINAVIEN

På Margaretavägen i Järfälla utförde Våtrumsteknik i Skandinavien ett hybridstambyte för en HSB förvaltad BRF. Projektet innefattade 2 huskroppar där badrummen renoverades traditionellt och köken med Pipemodul. Köken var mot trappuppgången och då installerades nytt köksavlopp (75mm) samt nytt varmt och kallt vatten samt VVC i modulerna. Hyresgästerna hade tillgång vatten under hela projektet och köken behövde inte rivas. Allt arbete i köket utfördes i kökets undre skåp. Som totalentreprenör fungerade Våtrumsteknik i Skandinavien.

MVB ASTOR BYGG

På Olivedalsgatan 25-27 i Göteborg utfördes stambyte i 2 trapphus. Med modulerna installerades nytt kall- och varmvatten och VVC. I modulen lämnades även en platsreserv kablar för kommande fiberinstallation. Vattenmätare placerades i trapphusen och där var modulerna försedda med inspektionsluckor. Fastighetsägare V-Bygg Förvaltnings AB.

ALLBOHUS

Det allmännyttiga bostadsbolaget AllboHus valde Pipemoduls system för stambyte gällande varm- och kallvatten i flera fastigheter i Alvesta uppförda på 1960-talet. I fastigheterna finns totalt 52 lägenheter fördelade på 12 trapphus. Alla bodde kvar under stambytet. Assemblin var installationsentreprenör.

ÖSTHAMMARSHEM

Östhammarshem utför stambyte i 3 st fastigheter med totalt 78 lägenheter fördelat på tre våningsplan. I fastigheten var den gamla stamlinjen gjuten in i golvet på första våningen. Alternativet till att riva upp golvet på första våningsplan i hela fastigheten var att använda Pipemoduls schakt för att lägga in nya stamlinjer.

SWECO SYSTEMS AB

Sweco Systems AB erbjuder tjänster bl.a. inom rådgivning och projektering till kontroll och besiktning inom VVS, el, tele, brand och systemintegration. Sweco Systems AB använder Pipemoduls produkter i sin VVS projektering för både privata och kommunala bostadsbolag.

HOTELL SCANDIC ROSENDAHL

På Scandic Rosendahl utfördes ett modulstambyte på rekordtid med Pipemodul®-metoden. Hotellet var i gång under hela stambytet, gjordes utan buller, med minimalt byggavfall och utan att gästerna stördes.