GJORDA FÖR BYGGPROFFS

Pipemoduls prefab inklädnader kan användas på alla platser där rör eller kablar skall installeras utvändigt.

Sparar tid och höjer marginalerna

Prefabricerade kanalisationer förkortar installationstider då allt levereras installationsfärdigt. Istället för att platsbygga inklädnader av t.ex. gips med behov till flera hantverkare och arbetsfaser, sparas tid då rören och ledningarna installeras i prefabricerade moduler som förenklar arbetets organisering. Detta möjliggör även bättre marginaler för entreprenörer jämfört med att platsbygga alla schakt.

Tryggt och testat

Installationsmodulerna håller alla byggkrav. För platsbyggda trummor finns alltid en osäkerhet om kraven är uppfyllda. Våra moduler tillverkas i enlighet med BBR:s krav, Säker Vattens rekommendationer och föreskriven AMA klass. Osäkerheten om byggkraven är uppfyllda vid entreprenader försvinner då Pipemodul tar på sig ansvaret för utformningen av kanalisationen.

Modifierbart

Installationsmodulerna levereras i standardlängder eller om det finns förutsättningar även i färdiga millimeterlängder som bäst passar projektet i fråga. Modulerna kan enkelt modifieras och kapas på plats. Allt som behövs för en snabb och snygg installation medföljer vid leverans. Förutom att bidra med utförliga installationsanvisningar kommer Pipemodul även vid behov ut till fastigheten och hjälper till vid installationsfrågor.

Pipemodul-installationsmoduler används till:

  • Stambyten
  • Tappvattenbyten
  • Värmeåtervinningsinstallationer
  • Elinstallationer
  • Energiprojekt
  • Nybyggnation

En lösning för alla

LÄMPAR SIG TILL ALLA OBJEKT