FI

Kombinationsmoduler

Kombimodulerna kan genomföras med EI30-brandklass.

Fabrikstillverkade kombimoduler lämpar sig till tappvatten-, värme och värmeåtervinningsrör- samt el- och datakabelinstallationer i trapphus eller andra inomhusutrymmen.

Kombimodulerna bygger ett helhetssystem med tillbehör som läckageindikation, förgreningsboxar, vattenmätningskåpor och andra delar enligt fastighetens krav.

Standardfärg är vit RAL 9016 med 30% glansgrad. Alla RAL-färgkartans kulörer finns tillgängliga och glansgraden kan väljas stegfritt mellan helmatt och helt glansig. Modulerna levereras även i rostfritt stål. MDF-modulerna har TVT F157 som standardfärg.

Pipemodul®-kombinationsmodulerna skräddarsys alltid till varje fastighets behov.
Patent No 125369.

KOMBIMODULER AV STÅLPLÅT UTAN BRANDKLASS

Kombimodulerna av stålplåt utan brandklass lämpar sig till installation och kabeldragningar av tappvatten-, värme- och värmeåtervinningsrör samt el- och datakablar i trapphus eller lägenheter.

Kombimodulen tillverkas av förzinkad stålplåt.

Kombimodulernas yta pulvermålas med fabrikskvalité. Standardfärg är matt vit (RAL 9016 glans 30%). Kulören kan väljas fritt från hela RAL-färgkartan samt glansgrad för att passa objektet i fråga.

Modulerna levereras med front (1,5mm stålplåt), bakstycke (1mm), isolering, rörklämmor enligt rätt rördimension, fästen för buntband samt läckageindikator med skvallerrör.

Modulerna inkluderar inte rör eller kablar.

Slagtestad

Hållbar pulvermålning

Ljudisolerad

Läckageindikator för våningsplan

Kondensskyddad

Brandklassade Kombimoduler av stålplåt

De brandklassade kombinationsmodulerna av stålplåt lämpar sig till installation och kabeldragningar av tappvatten-, värme- och värmeåtervinningsrör samt el- och datakablar i trapphus eller lägenheter.

Kombimodulen har brandklass EI30 och tillverkas av förzinkad stålplåt.

Kombimodulernas yta pulvermålas med fabrikskvalité. Standardfärg är matt vit (RAL 9016 glans 30%). Kulören kan väljas fritt från hela RAL-färgkartan samt glansgrad för att passa objektet i fråga.

Modulerna levereras med front (1,5mm stålplåt), bakstycke (1mm), isolering, rörklämmor enligt rätt rördimension, fästen för buntband samt läckageindikator med skvallerrör.

Modulerna inkluderar inte rör eller kablar.

Slagtestad

Hållbar pulvermålning

Läckageindikator för våningsplan

EI 30 Brandklass

CE-Märkning

Tändskyddat ytskikt

Kondensskyddad

Ljudisolerad

Kombinationsmoduler av mdf - utan isolering

MDF kombimodulerna lämpar sig till installation och kabeldragningar av tappvatten- och värmerör samt el- och datakablar i lägenheter. De oisolerade modulernas bakstycken är färdigt förberedda för att kunna förkortas på plats utan verktyg för en snabb installation.

Kombimoduler med MDF levereras sprutmålade men kan målas på plats eller tapetseras. Standardfärg vit TVT F157. Kan beställas i alla TVT färgkartans kulörer.

Modulerna levereras med front (12 mm MDF), bakstycke (1mm stålplåt), isolering och rörklämmor enligt rätt rördimension samt fästen för buntband.

Modulerna inkluderar inte rör eller kablar.

hållbar pulvermålning

KOMBINATIONSMODULER AV MDF - FÄRDIGT ISOLERADE

MDF kombimodulerna lämpar sig till installation och kabeldragningar av tappvatten- och värmerör samt el- och datakablar i lägenheter. MDF modulerna är väldigt enkla att måla om eller tapetsera.

Kombimoduler med MDF fås även sprutmålade. Standardfärg vit TVT F157. Kan beställas i alla TVT färgkartans kulörer.

Modulerna levereras med front (12 mm MDF), bakstycke (1mm stålplåt), rörklämmor enligt rätt rördimension samt fästen för buntband.

Modulerna inkluderar inte rör eller kablar.

Hållbar pulvermålning

kondensisolerad

ljudisolerad

BRANDKLASSADE KOMBIMODULER MELLAN TRAPPRÄCKE

De brandklassade kombimodulerna för installation mellan trappräcke lämpar sig till installation och kabeldragningar av tappvatten-, värme- och värmeåtervinningsrör samt el- och datakablar.

Kombimodulen har brandklass EI30.

Kombimodulernas yta pulvermålas med fabrikskvalité. Standardfärg är matt vit (RAL 9016 glans 30%). Kulören kan väljas fritt från hela RAL-färgkartan samt glansgrad för att passa objektet i fråga.

 

Kombimodulen tillverkas av förzinkad stålplåt.

Modulerna levereras med front (1,5mm stålplåt), bakstycke (1mm), isolering, rörklämmor enligt rätt rördimension, fästen för buntband samt läckageindikator med skvallerrör.

Modulerna inkluderar inte rör eller kablar.

Slagtestad

Hållbar pulvermålning

Läckageindikator för våningsplan

EI 30 Brandklass

CE-Märkning

Tändskyddat ytskikt

Kondensskyddad

Ljudisolerad

KOMBIMODULER UTAN BRANDKLASS MELLAN TRAPPRÄCKE

Kombimodulerna utan brandklass för installation mellan trappräcke – lämpar sig till installation och kabeldragningar av tappvatten-, värme- och värmeåtervinningsrör samt el- och datakablar i trapphus mellan trappräcke.

 

Kombimodulernas yta pulvermålas med fabrikskvalité. Standardfärg är matt vit (RAL 9016 glans 30%). Kulören kan väljas fritt från hela RAL-färgkartan samt glansgrad för att passa objektet i fråga.

 

Kombimodulen tillverkas av förzinkad stålplåt.

Modulerna levereras med front (1,5mm stålplåt), bakstycke (1mm), isolering, rörklämmor enligt rätt rördimension, fästen för buntband samt läckageindikator med skvallerrör.

Modulerna inkluderar inte rör eller kablar.

Slagtestad

Hållbar pulvermålning

Läckageindikator för våningsplan

EI 30 Brandklass

CE-Märkning

Tändskyddat ytskikt

Kondensskyddad

Ljudisolerad