FI

FÖRGRENINGSBOXAR

Vi tillverkar skräddarsydda förgreningsboxar för att täcka installationerna vid alla förgreningspunkter som kräver mer utrymme än modulens yttermått. In i förgreningsboxen kan även ventiler eller dylikt placeras.

Vår försäljning kommer på plats för att ta de behövda måtten för dimensioneringen av förgreningsboxarna

FÖRGRENINGBOXAR

Förgreningsbox

Förflyttningsbox

T-förgrening vägg

T-förgrening tak