FI

Modulmetod

Se videon till höger för en snabb inblick till hur vi arbetar

Katso video

Arbetssätt

Modulmetoden bygger på att installera nya rör och kablar in i öppningsbara installationsfärdiga moduler. Istället för ett traditionellt stambyte med rivning av väggar kan stambytet utföras med inklädnader där de nya rören dras t.ex. i trappuppgången. Rören kan dras vid väggen genom våningsplanen eller mellan trappräcket. Metoden möjliggör även hybridstambyten där relining används för spillvattenrören och Pipemodul för de inkommande nya tappvattenrören. Eller en annan kombination där badrummen i fastigheten stambyts traditionellt och alla kök stambyts via kombimoduler i trappuppgången. Allt enligt fastighetens förutsättningar.

EFFEKTIVT UTFÖRANDE

Den fabrikstillverkade kanalisationen levereras skräddarsydd till objektet. Modulerna kommer färdigt förberedda med isolering för varje rörstorlek och rörfästen och de är färdigt pulvermålade med en jämn yta. Kassetterna kräver inte mycket utrymme och installationen går snabbt och enkelt då det mesta är förberett på fabriken. Modulens bakdel fästs i väggen, fastighetstekniken installeras och modulens front stängs. Processen går snabbt med ett litet team.

KOSTNADSBESPARING

Kostnadsbesparingar kommer bland annat från ett mindre behov av arbetskraft, den snabba installationen och genomföringstiden för projekt. Alla kostnader som rivning av väggar och badrum medför faller också bort. Då konstruktionerna inte söndras sparar man i rivning-, avfall-, transport-, deponi-, städning- och ombyggnadskostnader. Fastigheten där stambytet utförs kan användas normalt då de gamla tappvattensystemet fungerar parallellt samtidigt som modulerna installeras och kostnader uppstår inte för avbrott i affärsverksamheter eller hyresbetalning. Pipemodul-metoden är en livscykellösning som gör framtidens stambyten ännu enklare.

SÄKERHET OCH HÅLLBARHET

Alla våra modulmodeller är i enlighet med Boverket Byggregler BRR samt Säker Vatten. Modulerna har genomgått bl.a. värme-, kondens-, stänk-, yttålighet- och slagtålighetstester. Pipemoduls moduler är öppningsbara och har läckageindikation på varje våningsplan vilket gör att möjliga läckande rör kan enkelt bytas ut. Ett stambyte med ytinstallerade öppningsbara moduler föredras av försäkringsbolag och är försäkringsmässigt det enklaste och säkraste sättet att utföra ett stambyte för fastighetsägare.

MINIMERAR ALL STÖRNING

Med modulmetoden undviker man allt oljud och byggdamm som uppkommer då väggar rivs. Ytskikt, kakel eller dylikt behövs inte söndras och vitvaror behövs inte flyttas. Majoriteten av arbetet utförs utanför lägenheterna och alla kan bo kvar i sina lägenheter hela stambytet. Evakuering behövs inte och el- och vattenavbrotten är oftast en arbetsdag per lägenhet. Pipemodul®-kanalisationen är snygg och är väldigt obemärkt. Ljudisoleringen försäkrar lugnet även efter renoveringen.

En lösning för alla

LÄMPAR SIG TILL ALLA OBJEKT