FI

Modul-
tillbehör

Pipemodul®- moduler

Bakom bildlänkarna ovan hittar du hela vårt modulsortiment enligt användningsändamål.

Pipemoduls-kanaler är förstklassiga fabrikstillverkade produkter. Allt från ytbeständighet och brand- och ljudteknik till läckageindikation. De patenterade modulerna inkluderar isolering och fästen för både rör och ledningar. Schakten har en snygg och hållbar fabriksmålad yta. Standardkulör är mattvit färg (RAL 9016 glans 30%). Färgen kan väljas enligt fastighetens behov från alla kulörer på RAL-färgkartan. Modulerna kan tillverkas från olika material som rostfritt stål. Pipemodul-metoden inkluderar alltid läckageindikation för varje våningsplan.

Beroende på modulval inkluderar en leverans från oss alltid allt som behövs för installation – modulbotten, modulfront, modultillbehör, läckageindikation, isolering (alt. oisolerat) samt rörfästen enligt ytterdimension på rören. Modulerna inkluderar allting för att utföra kanalisationen utom rören eller el- /datakablar.

MDF-modulerna kan fås färdigt isolerade eller oisolerade för t.ex. elinstallation. Standardkulör är TVT F157 men kan målas om eller tapetseras efter behov.

Våra moduler är patenterade och varumärkesskyddade och är i enlighet med Boverkets Byggregler BBR och Säker Vatten-branschregler. Modulerna är testade bl.a. för att kalltappvattentemperaturen inte överstiger 24C och för EI30-brandklass. De är testade på finska statens ackrediterade forskningsinstitut (VTT Expert Services Oy).

Lämna dina kontaktuppgifter så berättar vi mer