FI

ELLEDNINGSMODULER

Elledningsmodulerna kan utföras med EI30 brandklass.

Elledningsmodulerna används för installation och för att snyggt täcka elledningar i trapphus eller i lägenheter. Används i både våg- och lodräta installationer.

Elledningsmodulerna kan levereras med skiljevägg mellan el- och datakablar.

Standardfärg är vit RAL 9016 med 30% glansgrad. Alla RAL-färgkartans kulörer finns tillgängliga och glansgraden kan väljas stegfritt mellan helmatt och helt glansig. Modulerna levereras även i rostfritt stål. MDF-modulerna har TVT F157 som standardfärg. Standardlängd är 2550mm och modulerna kan beställas i valfri längd upp till 3000mm.

Produkten har beviljats patent Nr 125232.

BRANDKLASSADE ELLEDNINGSMODULER AV STÅLPLÅT

Elledningsmodulerna av stålplåt lämpar sig till el- och kabelinstallationer i trapphus.

Elledningsmodulerna har brandklass EI30.

Elledningsmodulernas yta pulvermålas med fabrikskvalité. Standardfärg är matt vit (RAL 9016 glans 30%). Kulören kan väljas fritt från hela RAL-färgkartan samt glansgrad för att passa objektet i fråga.

Modulen tillverkas av förzinkad stålplåt.

Modulerna levereras med front (1,5mm stålplåt), bakstycke (1mm) samt fästen för buntband.

Modulerna inkluderar inte kablage.

Slagtestad

Hållbar pulvermålning

EI 30 Brandklass

CE-Märkning

Tändskyddat ytskikt

Ljudisolerad

ELLEDNINGSMODULER AV STÅLPLÅT UTAN BRANDKLASS

Elledningsmodulerna av stålplåt utan brandklass lämpar sig till el- och kabelinstallationer i trapphus.

Elledningsmodulernas yta pulvermålas med fabrikskvalité. Standardfärg är matt vit (RAL 9016 glans 30%). Kulören kan väljas fritt från hela RAL-färgkartan samt glansgrad för att passa objektet i fråga.

Modulen tillverkas av förzinkad stålplåt.

Modulerna levereras med front (1,5mm stålplåt), bakstycke (1mm) samt fästen för buntband.

Modulerna inkluderar inte kablage.

Hållbar pulvermålning

Ljudisolerad

CE-Märkning

ELLEDNINGSMODULER AV MDF

Elledningsmoduler av MDF lämpar sig till installation av el- och datakablar i lägenheter. De oisolerade modulernas bakstycken är färdigt förberedda för att kunna förkortas på plats utan verktyg för en snabb installation.

 

Elledningsmoduler av MDF kan fås sprutmålade. Standardfärg vit TVT F157. Kan beställas i alla TVT färgkartans kulörer och är väldigt enkla att måla om eller tapetsera.

 

Modulerna levereras med front (12mm MDF), bakstycke (1mm) samt fästen för buntband.

Modulerna inkluderar inte kablage.

Ljudisolerad

ELLEDNINGSMODULER MELLAN TRAPPRÄCKE

Elledningsmoduler mellan trappräcke lämpar sig till installation av el- och datakablar i trapphus – i utrymmet mellan trappräcken.

 

Elledningsmodulen har brandklass EI30.

 

Modulernas yta pulvermålas med fabrikskvalité. Standardfärg är matt vit (RAL 9016 glans 30%). Kulören kan väljas fritt från hela RAL-färgkartan samt glansgrad för att passa objektet i fråga.

 

Elledningsmodulen tillverkas av förzinkad stålplåt.

Slagtestad

Hållbar pulvermålning

Ljudisolerad

Läckageindikator för våningsplan

Kondensskyddad

ELLEDNINGSMODULER MELLAN TRAPPRÄCKE UTAN BRANDKLASS

Elledningsmoduler mellan trappräcke utan brandklass – lämpar sig till installation av el- och datakablar i trapphuset, i utrymmet mellan trappräcken.

Modulernas yta pulvermålas med fabrikskvalité. Standardfärg är matt vit (RAL 9016 glans 30%). Kulören kan väljas fritt från hela RAL-färgkartan samt glansgrad för att passa objektet i fråga.

Elledningsmodulen tillverkas av förzinkad stålplåt.

Slagtestad

Hållbar pulvermålning

Läckageindikator för våningsplan

EI 30 Brandklass

CE-Märkning

Tändskyddat ytskikt

Kondensskyddad

Ljudisolerad