FI

VENTIL- och vattenmätarboxar

För ventiler och vattenmätare används separata boxar med inspektionsluckor. Ventil- och vattenmätarboxarna för stål- eller MDF-moduler dimensioneras alltid enligt behov. I EI30 brandklassade inspektionsluckor används ett triangulärt spärrlås som låsmekanism, i icke brandklassade inspektionsluckor kan spärrlåset användas eller så kan en olåst lucka väljas.

Fråga mer info från vår försäljning

VENTIL- och vattenmätarboxar​

EI30 vattenmätarbox med triangelspärrlås för inspektionsluckan

Vattenmätarbox utan brandklass med triangelspärrlås

Vattenmätarbox utan brandklass med triangelspärrlås

Vattenmätarbox utan brandklass med inspektionslucka utan lås

Vattenmätarbox med inspektionslucka i MDF modul