FI

LÄCKAGEINDIKATION

För alla stående installationer med behov av schaktbotten och läackageindikation levererar vi modulerna med schaktbottnet färdigt integrerat i bakstycket. Schaktbottnet samt skvallerröret är utformat enligt gällande branschkrav från Säker Vatten.

Fråga närmare detaljer och specifikationer från vår försäljning.

BIlder på läckageindikation samt skvallerrör

Slitsbotten och skvallerrör i enlighet med Säker Vatten