FI

FÖR VVS-konsulter och PROJEKTÖRER

Pipemodul garanterar att den föreskrivna inklädnaden utformas enligt gällande byggkrav

Pipemodul ansvarar för byggkraven

Alla kanalisationer som Pipemodul levererar dimensioneras enligt gällande regelverk. Modulerna utformas enligt vilka rör och dimensioner som skall installeras samt fastighetens förutsättningar.  Vi har godkända testresultat på bl.a. kondens, ljud, värme, brand, ytbeständighet, mikrobiell tillväxt (BBR 6:662; legionella 24 C/8h tappkallvattentemperatur) samt olika stresstester som t.ex. modulernas stöttålighet. Våra EI30 brandklassade moduler har vi som enda tillverkare i Europa delgivits CE-märkning.

Våra installationsmoduler tillverkas i enlighet med kraven i BBR och AMA isolerklasser samt rekommendationerna i Säker Vatten Branschregler. Vid behov skickar vi alla testresultat som behövs.

Flexibel lösning

Installationsrutten väljs enligt fastighetens förutsättningar. Ruttvalet för de stående stamlinjerna kan vara allt från trapphus, mellan trappräcken eller inne i lägenheterna. Valet där den stigande stamlinjen ligger beror på var kök och badrum är belägna, var är pannrum, finns det källarstråk etc.

Stålplåtsmodulerna används i trapphus för brand- och slagtålighet och inne i lägenheterna används moduler med MDF front som lämpar sig bättre interiört. Modulerna kan även målas eller tapetseras på plats för att passa in i mer speciella inredningar.

Säkra och projektanpassade leveranser

Tillverkningen koordineras i samarbete med utförande entreprenör för att anpassa leveranserna för projektet. Leveranserna schemaläggs enligt projektets tidtabell t.ex. en leverans per trapphus. Tilläggsleveranser kan vid behov enkelt göras löpande under projektet. Vår egna tillverkning möjliggör att vi kan skräddarsy allt enligt vad kunden behöver samtidigt som vi har korta leveranstider utan att kompromissa med kvalitén

Projektering med Pipemodul

VVS projekteringen görs som vanligt och kräver inga speciella ändringar gentemot att projektera med platsbyggda inklädnader. Rördimensionering och ritning utförs normalt. Vid projektering skall beaktas val av rutt och att modulen, som lämpar sig för valda rörstorlekar, passar in / ryms på vald rutt. Rekommenderade dimensioner kan ses från ”Standardprodukter – Pipemodul

Vi hjälper till i projekteringen

Vi står alltid till tjänst vid projektering av rördragningar med Pipemodul eller vid allmänna frågor om ett stambytesprojekt kan utföras med vår metod. Vi kan konsultera i val av rutt beroende på fastighetens upplägg och placering av trapphus, kök och badrum. Vi kan rita upp vårt förslag över rördragningarna på planritningen eller vid behov kan vi också komma ut på plats för att titta på fastigheten och ge ett förslag hur projektet skulle bäst utföras med våra installationsmoduler.

 

Beställ vår projekteringsguide här

En lösning för alla

LÄMPAR SIG TILL ALLA OBJEKT