FI

FASTIGHETSÄGARE

En BEPRÖVAD lösning

Pipemodul används oftast vid stambyten av flerbostadshus eller andra rör- och elinstallationer vid ROT-projekt. Vi arbetar med allmännyttan, privata fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar.

Vid ett Pipemodul-stambyte lämnas gamla rör orörda och pluggas igen och nya dras utanpåliggande. Rutten för de nya rördragningarna väljs alltid enligt fastighetens förutsättningar.  Lösningen används ofta för tappvattenbyten där nya rör för enbart kall vatten, varm vatten och varmvattencirkulation installeras och avloppen relinas.

Stambyten med Pipemodul® har gjorts i 25 års tid och det har redan utförts i över 4 500 fastigheter, flerbostadshus, radhus, hotell, sjukhus, skolor.

Fördelar med att använda prefab-moduler

Det finns flera fördelar med att använda en prefabricerad kanalisation vid stambyten. Kanske det viktigaste är att det garanterat blir ekonomiskt lönsamt. Det minimerar även arbetstiden som görs på plats i fastigheten och inne i lägenheterna vilket gör att boende störs så lite som möjligt. Vattenavbrotten är mycket korta då det gamla tappvattensystemet fungerar parallellt då det nya installeras.  Andra fördelar med Pipemodul:

  • Miljövänlig livscykellösning- minimerar byggavfall och nyproduktion av byggmaterial, buller, transporter
  • Allt reparations-/underhållsarbete är enkelt att göra då schakten är öppningsbara
  • Garanterat godkända installationer i jämförelse med platsbyggda inklädnader
  • I enlighet med BBR, Säker Vatten, AMA, CE-märkning
  • Minimerar risken för vattenskador då installationerna inte är gömda
  • Försäkringsbolag rekommenderar att trycksatta tappvattenrör installeras utanpå väggen i öppningsbara schakt/moduler

Hur arbetar Pipemodul?

Om ni har en fastighet eller projekt på kommande och är intresserad av att värdera om Pipemodul kan vara ett alternativ, finns det två möjligheter:

  1. Skicka oss planritningar på objektet i fråga och vi skissar upp ett förslag och ger en preliminär kostnadsuppskattning
  2. Vi kommer på plats ut till fastigheten för att se att allt stämmer överens med ritningarna och identifierar den bästa rutten för installationerna

Vi hjälper alltid till i projekteringen och kommer på plats vid installationsstart och utbildar entreprenörerna som utför installationsarbetet

En lösning för alla

LÄMPAR SIG TILL ALLA OBJEKT