FI

HYBRIDSTAMBYTE – PIPEMODUL TILLSAMMANS MED RELINING

Ett hybridstambyte lämpar sig då fastighetens alla badrum eller kök inte behöver förnyas. Istället för ett traditionellt stambyte med stora ingrepp i fastigheten med rivning av badrum och kök, kan ett hybridstambyte utföras.

Projekt med Uppsalahem

I Lyckebo i Uppsala utförs byte av tappvattenrör samt värmerör i 82 lgh i 13 huskroppar bestående av flerbostadshus samt radhus. Pipemodul levererar färdigt isolerade MDF-moduler med 2- och 4-rör. Totalentreprenör GK Rör.

STAMBYTE MED WILLHEM – 37 RADHUS

I Helsingborg utförs stambyte i 37 radhus och totalt 122 lägenheter. Den gamla stamlinjen var ingjuten i golvet och istället för att riva golvet i varje radhus placerades den nya stamlinjen in i färdigt isolerade moduler. Entreprenör: EVT AB kim.karlsson@pipemodul.com eller +46 (0) 73-66 55 971

Projekt med Victoriahem i Kristianstad

I projektet dras nya tappvattenrör via trapphuset i moduler av stålplåt och inne i lägenheterna i MDF-moduler. I trapphuset installeras vattenmätare i moduler försedda med inspektionsluckor. Avloppen relinas. Projektet omfattar 3 fastigheter med 8 trapphus/60 lägenheter.

Projekt med MVB Astor Bygg

På Olivedalsgatan 25-27 i centrala Göteborg utför MVB Astor Bygg ett stambyte i 2 trapphus. Med modulerna installerade i trapphuset dras nytt kall- och varmvatten och VVC. I modulen lämnas även en platsreserv kablar för kommande fiberinstallation. Vattenmätare placeras i trapphusen med inspektionsluckor. Fastighetsägare V-Bygg Förvaltnings AB.

Projekt med Balder

Nu står sju fastigheter klara på Långströmsgatan i Göteborg där stambyte utförs i 26 fastigheter med 24 lägenheter var. Projektet utförs med moduler placerade i trappuppgång och inkluderar alla tappvattenrör samt elkablar i samma modul, åtskiljda med en avskiljardel. Vi arbetar med att uppdatera sidan med mer information. Om du är intresserad av mer detaljerad […]