FI

Projekt med Victoriahem i Kristianstad

I projektet dras nya tappvattenrör via trapphuset i moduler av stålplåt och inne i lägenheterna i MDF-moduler. I trapphuset installeras vattenmätare i moduler försedda med inspektionsluckor. Avloppen relinas.

Projektet omfattar 3 fastigheter med 8 trapphus/60 lägenheter.

  • Fastighetsägare Victoriahem
  • Entreprenör Rörmontering Kristianstad

Share this page: