Projekt med victoria park i kristianstand

Nya stammar utan stambyte för Victoria Park i Kristianstad. I projektet dras nya tappvattenrör via trapphuset i moduler av stålplåt och inne i lägenheterna i MDF-moduler. I trapphuset installeras vattenmätare i moduler försedda med inspektionsluckor. Avloppen relinas.

Projektet omfattar 3 fastigheter med 8 trapphus och 18 lägenheter var.

  • Fastighetsägare Victoria Park
  • Entreprenör Rörmontering Kristianstad

Vi arbetar med att uppdatera sidan med mer information. Om du är intresserad av mer detaljerad information angående våra referensprojekt kontakta gärna Kim Karlsson.

kim.karlsson@pipemodul.com eller +46 (0) 73-66 55 971

Share this page: