FI

HYBRIDSTAMBYTE – PIPEMODUL TILLSAMMANS MED RELINING

Pipemoduls metod för stambyten bygger på att installera nya rör i prefabricerade installationsschakt.

Ett hybridstambyte lämpar sig då fastighetens alla badrum eller kök inte behöver förnyas. Istället för ett traditionellt stambyte med stora ingrepp i fastigheten med rivning av badrum och kök, kan ett hybridstambyte utföras. Då installeras alla nya rör utanpå väggen i öppningsbara prefabricerade rörschakt. Den bästa installationsrutten beror på fastighet men går oftast i trappuppgången eller t.ex. i hallen eller i klädförrådet. Pipemodul kompletterar relining i de fastigheter där relining används för spillvattenrören. Relining av tappvattenrör är inte en beprövad lösning och rekommenderas inte (Installatörföretagens Teknikhandbok). Då kan man istället byta fastighetens tappvattenrör till helt nya via Pipemodul-metoden. Då relining av spillvattenstammar utförs kan de nya trycksatta tappvattenrören installeras via moduler oberoende var kök eller badrum befinner sig i lägenheterna. För installationer inne i lägenheter används främst snygga och obemärkta MDF-moduler.

Metoden möjliggör även hybridstambyten där badrummen i fastigheten stambyts traditionellt och köken stambyts via kombinationsmoduler i trappuppgången. Då levereras installationsmodulen förberedd för installation av en kombination av tappvattenrör samt en spillvattenstam. För att ett nytt spillvattenrör skall kunna installeras måste köken vara mot trappuppgången.

Pipemodul lämpar sig till alla projekt istället för att bygga platsbyggda schakt och som i motsats till platsbyggda kassetter garanterar att schakten utformas enligt gällande byggkrav för t.ex. kondens, mikrobiell tillväxt, isolering samt läckageindikation.

I enlighet med kraven för BBR och Säker Vatten

Pipemoduls produkter uppnår alla krav som ställs i Boverkets byggregler (BBR) och Säker Vatten-branschregler. Som första tillverkare i Europa har Pipemodul även CE-märke för alla brandklassade produkter. Alla produkter är även godkända enligt European Technical Assessment (ETA).

Hur arbetar Pipemodul?

Pipemodul arbetar oftast med allmännyttiga bostadsbolag, privata fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar. För att värdera om Pipemodul kan vara ett alternativ för kommande stambyten finns det två alternativ:

  • Antingen kan man skicka planritningar på objektet i fråga och Pipemodul skissar kostnadsfritt upp ett förslag på rördragningar och ger en preliminär kostnadskalkyl
  • Det andra alternativet är att Pipemodul kommer kostnadsfritt ut på plats till fastigheten för att identifiera den bästa rutten för rörinstallationerna

Pipemodul hjälper alltid till i projekteringen och kommer ut på plats vid installationsstart och utbildar entreprenörerna som utför installationsarbetet.

Share this page: