Stockholms Studentbostäder

Hela studenbostadsområdet Kungshamra skall renoveras inom närmaste åren. Pipemodul är föreskriven som leverantör av inklädnader till tappvatteninstallationerna i fastigheterna.

Share this page: