FI

Effektivisera renoveringsprojekt

Ett tema inom byggbranschen som ständigt är uppe på tapeten är produktivitet. När andra industrier har ökat produktiviteten med nya innovationer, standardisering av produkter och arbetssätt har byggbranschen år efter år halkat efter. När riskerna är höga och marginalerna låga är det enda vinnande receptet för byggföretag att öka produktiviteten, om man vill vara konkurrenskraftig i det långa loppet. Man behöver bara titta på kostnadsprisindexet (KPI) för att se att allt inte är som det ska. Byggkostnaderna har stigit åtta gånger mer än andra kostnader, och detta var innan pandemin, inflationen och kriget.

Renovering och ombyggnad är den delen av byggbranschen som produktivitetsmässigt syns längst bort i backspegeln. Arbetsmetoderna är de samma som på 50-talet, innovationer lyser med sin frånvaro och få tänker ens hur man skulle kunna arbeta effektivare. Detta har lett till en onormal situation där många entreprenörer har en översvämmande orderbok men samtidigt kämpar man med lönsamheten. Samtidigt har fastighetsägare svårt att få in offerter, och när offerterna kommer in bestämmer man att flytta t.o.m akuta renoveringar framåt i tiden efter man sett prisraden på offerten.

Vad kan man göra åt saken?

Att det finns ett problem i byggbranschen och i synnerhet på ombyggnadssidan gällande produktivitet råder det ingen tvekan om. Detta är ett ämne som lyfts upp i varje branschtidning, forskningsunderlag och fikabordsdiskussion. Men vad kan man göra åt saken? Lösningen verkar vara enkel om man lyssnar på sakkunniga: Man bör göra det som alla andra branscher har redan gjort.

  • Prefabricera

Det som kostar mycket inom byggandet är arbetstiden. För entreprenören är varje extra timme i ett projekt borttaget från ett annat projekt och för beställaren syns varje arbetstimme, ÄTA-arbete och försening i form av en mindre sedelbunt i plånboken. Med hjälp av prefabricerade byggdelar kan man flytta en del av arbetet från fastigheten till fabriken, och samtidigt minska arbetstiden, förseningar och extra arbeten på plats

  • Standardisera

Att standardisera byggprodukter hjälper inte enbart att snabba till arbetet men i slutändan bidrar till bättre och säkrare slutresultat. När man använder produkter som är testade och godkända kan man vara säker på att de håller måttet

  • Planera i tid

Sist men inte minst bör man effektivisera arbeten. Ett av de bästa sätten är gedigen planering innan projektet kommer i gång. Det är oftast ändringar och överraskningar under projektets gång som får priserna att skena i väg. Här har både entreprenören och den tekniska konsulten en stor roll för att se till att projektet kommer att rulla på enligt planerna

Gynnar alla parter på projektet

Att effektivisera arbetet och sänka byggkostnaderna är till allas fördel. I synnerhet inom renoveringsprojekt behöver man göra någonting om man vill klara den stigande renoveringsskulden i Sverige. I runda slängar hälften av bostäderna som byggdes under miljonprogrammet är i behov av upprustning. Enligt SCB innebär det 300 000 lägenheter varav 140 000 är i akut behov av renoveringsåtgärder. För att klara utmaningen måste branschen vara villig att ändra sina arbetsmetoder och hitta nya standardiserade och prefabricerade produkter som gynnar produktivitet.

I slutet kommer detta gynna alla parter på projektet:

  • Beställaren kommer att få ekonomiska fördelar och snabbare projekt tillsammans med garantin att de produkter som används i fastigheten är testade och beprövade
  • Entreprenören ökar lönsamheten genom att kunna ta emot fler uppdrag och öka konkurrenskraften gentemot entreprenörer som håller sig fast i gamla arbetsmetoder
  • Boenden i fastigheter får kortare renoveringstider, kortare vattenavbrott och mindre buller och damm i sina lägenheter – eller slipper att flytta bort till en evakueringslägenhet under projektet

Pipemodul: hur vi hjälper att öka produktiviteten?

Pipemodul har specialiserat sig på industriell produktion och utveckling av installationsmoduler för fastighetsteknik. Vi har sedan 90-talet tillverkat prefabricerade inklädnader för att underlätta och försnabba stambyten samt rör- och kabeldragningar i fastigheter. Hela idén med företaget har sedan början varit att erbjuda marknaden ett smartare sätt att utföra installationer och minimera installationstiden på plats. Med åren har Pipemoduls produkter utvecklats för att fylla alla behov inom fastighetsteknik och för att klara alla nordiska byggkrav.

I dagsläget har vi levererat installationsmoduler till över 4000 projekt och tack vare ständigt utvecklingsarbete täcker modulerna alla behov från stambyte och byte av el-/datakablar till ventilation och värmeåtervinningsrör. Modulerna levereras skräddarsydda och monteringsfärdiga till projektet för att förkorta arbetstiden. Våra moduler är testade för bl.a. ljud-, kondens och isolering och håller alla krav för BBR, Säker Vatten och energiklassen som föreskrivs enligt AMA.

Vi hjälper fastighetsägare och entreprenörer att bygga upp rätt helhet för varje fastighet och VVS-konsulter med projekteringen. Så om ni undrar hur våra moduler kund gynna ert projekt, tveka inte att höra av er!

Share this page: