FI

Pipemodul investerar i höjd produktionskapacitet

Pipemodul investerar starkt i en helt nyproduktionslinje med maskiner och utrustning. De enskilt största investeringarna på ca 15 MSEK går till en ny plåtbearbetningsmaskin samt en maskin för att vidarebearbeta MDF skivor.

Projektet är delfinansierat av EU då det konkret främjar energieffektivisering och minskar utsläppen av växthusgaser. Investeringarna minskar förbrukningen av både material och energi och har en positiv och samtidigt mätbar inverkan på hållbarheten genom användning av naturresurser. Den starka produktionstillväxten tillsammans med en höjd produktkvalitet bidrar till att Pipemodul minskar sitt fotavtryck och bidrar ännu mer till en långsiktig och cirkulär lösning för ROT marknaden i Norden.

Share this page: