FI

Victoriahem i Katrineholm

Victoriahem har valt Pipemoduls prefab inklädnader till kanalisationen av tappvattenrör ute i trapphus och inne i lägenheter i två huskroppar i Katrineholm

Share this page: