FI

Nordbygg 23-26 April 2024

Kom och träffa oss på Nordbygg! Vi har byggt upp ett exempel trapphus med installation. Vi visar också alla senaste nyheterna vi har inom våra prefab-inklädnader. Välkomna!

Stockholms Studentbostäder

Kungshamra är ett klassiskt studentområde som ligger i ett naturnära område vid Ulriksdals slott i Solna kommun, norr om Stockholm. Marken är en gåva från dåvarande kung Gustav VI Adolf, vilket möjliggjorde byggandet av fler studentbostäder i Stockholm. Hela studenbostadsområdet Kungshamra skall renoveras inom närmaste åren. Pipemodul levererar inklädnader till tappvatteninstallationerna i fastigheterna. Ute i […]

Jätten Blåkulla

BRF Hagalunden i Solna utför tappvattenbyte och fiberinstallation för 440lgh. Lägenheterna är uppdelade på 2st huskroppsjättar med 220lgh styck. Pipemodul levererar all kanalisation till projektet. Totalt ligger mängden kanalisation med stålplåtsmoduler för trapphus och MDF moduler inne i lägenheterna på ca 5500m. Utöver detta levereras vattenmätarboxar och otaliga tillbehör och den totala mängden tappvattenrör som […]

Pipemodul investerar i höjd produktionskapacitet

Pipemodul investerar starkt i en helt nyproduktionslinje med maskiner och utrustning. De enskilt största investeringarna på ca 15 MSEK går till en ny plåtbearbetningsmaskin samt en maskin för att vidarebearbeta MDF skivor. Projektet är delfinansierat av EU då det konkret främjar energieffektivisering och minskar utsläppen av växthusgaser. Investeringarna minskar förbrukningen av både material och energi […]

Effektivisera renoveringsprojekt

Ett tema inom byggbranschen som ständigt är uppe på tapeten är produktivitet. När andra industrier har ökat produktiviteten med nya innovationer, standardisering av produkter och arbetssätt har byggbranschen år efter år halkat efter. När riskerna är höga och marginalerna låga är det enda vinnande receptet för byggföretag att öka produktiviteten, om man vill vara konkurrenskraftig […]

Projekt med Willhem i Helsingborg

I centrala Helsingborg utförs installation av nya tappvattenstammar i 48 lägenheter. Vi levererar både stålplåt- och MDF-moduler för projektet. Totalentreprenör är Åstorps Rör.

Victoriahem i Katrineholm

Victoriahem har valt Pipemoduls prefab inklädnader till kanalisationen av tappvattenrör ute i trapphus och inne i lägenheter i två huskroppar i Katrineholm

Tappvatteninstallationer Botkyrkabyggen

I Alby strax väster om Stockholm utför Byggmästargruppen tappvattenbyten i flera fastigheter åt Botkyrkabyggen. Installationerna utförs alla inne i läghenheterna och därmed används MDF moduler levererade av Pipemodul.